Quan patim fatiga, desànim o dolences físiques com ara ciàtica, lumbàlgia, dolor de ronyons, dolor d'esquena, dolor cervical, mal de cap, migranya, vertigen o fibromiàlgia, generalment trobem un desequilibri de la columna vertebral..

Els nervis de tot el cos es connecten al cervell a través de la medul·la espinal. Per aquesta raó, quan es produeix un desviament de les vèrtebres, com és el cas de l’escoliosi, la cifosi o la lordosi, el sistema nerviós deixa de funcionar correctament i es poden produir molèsties en qualsevol part del cos.

La Teràpia Estructural I afavoreix l'equilibri de l'estructura del cos ajudant al sistema nerviós a treballar sense interferències.

D’altra banda, bloquejos emocionals com ara els heretats, patrons familiars, fòbies, fílies, dols no conclosos, traumes..., en siguem conscients o no, al llarg dels anys, esdevenen una càrrega que ens acaba bloquejant tant a nivell físic com emocional.

La Teràpia Estructural II treballa el no-conscient, alliberant els bloquejos emocionals, permetent a la persona expressar el seu potencial.

Aquest mètode no invasiu és compatible amb qualsevol tractament psicològic, mèdic o farmacològic.

Més informació: info@terapiaestructural.com

  Fatiga
  Depressió
  Artrosi
  Bloquejos heretats

  Ciàtica
  Lumbàlgia
  Dolor de ronyons
  Dols no conclosos

  Dolor d'esquena
  Dolor cervical
  Mal de cap
  Fobies

  Migranya
  Vertigen
  Fibromiàlgia
  Traumes