Formulari de cessió de drets d'imatge

D’acord amb l’establert al Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/1028, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, l’informem que les seves dades personals seran incorporades al nostre sistema de tractament. A continuació li facilitem informació al respecte.
Responsable: LLAOR I ANGRUNETA,SL. NIF: B67135145. Adreça: C/ Ponent, 22 – 08750 – Molins de Rei – Barcelona.
Finalitat: Captura d’imatges dels assistents a les formacions impartides pel Responsable per a fins promocionals a les seves xarxes socials i pàgina web.
Legitimació: RGPD. Art. 6.1.a) l’interessat ha prestat el seu consentiment per a un o diversos fins específics.
Destinataris: Les seves imatges podran ser cedides a alumnes matriculats a les accions formatives i a les plataformes online que donin cobertura al servei formatiu.
Terminis o criteris de conservació de les dades: Les seves imatges es conservaran mentre s’imparteixi la formació o fins que s’actualitzin els continguts o fins que l’interessat retiri el consentiment prestat.
Drets: Tindrà dret a accedir a les seves dades personals, a sol·licitar la limitació del tractament i la seva supressió, així com a retirar el consentiment prestat. Per a això podrà utilitzar els formularis habilitats de l’empresa, o bé enviar un correu electrònic a: llaoriangruneta@terapiaestructural.com. A més, l’interessat podrà dirigir-se a l’Autoritat de
Control en matèria de Protecció de Dades competent per a obtenir informació addicional o presentar una reclamació.
Ubicació: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades enviant un correu electrònic a: llaoriangruneta@terapiaestructural.com, indicant a l’assumpte Informació ampliada.

Ens permet publicar aquestes imatges amb fins publicitaris en format paper, pàgina web o xarxes socials?*